tirsdag den 20. oktober 2015

Skoletræt

Det går ikke alt for godt på studiet for tiden. Det skal ikke forstås sådan, at det går dårligt, for det gør det ikke. Jeg læser mine lektier, jeg er der til timerne og tager noter, og jeg er næsten altid iblandt dem der rækker hånden op, når læreren stiller et spørgsmål. Alligevel er det tit sådan, at jeg ikke har forstået det vigtigste i de tekster vi læser, og når jeg siger noget, er det ikke forkert, det er bare formuleret på en måde, der virker alt for upræcis.

Det er en ond cirkel, for jo mere usikker jeg bliver på mig selv, jo mere hakker og stammer jeg mig igennem mine svar. Ofte indleder jeg enhver kommentar med bekymrede udtryk for, at jeg jo ikke ved om det er rigtigt, det jeg vil sige, eller om det nu kunne tænkes at det måske kunne formuleres således at ... Det driver mig selv til vanvid. Det får mig til at skamme mig over mig selv. Jeg kan godt leve med, at jeg ikke kan være super dygtig til alle fag, men det er frygtelig pinligt, at min usikkerhed på den måde bliver udstillet.

Det fag det drejer sig om er dogmatik, hvilket vil sige det sted hvor teologien og filosofien overlapper hinanden. Jeg synes det er svært. Jeg kan godt forstå de forskellige måder at tænke på, men der er så mange navne, strømninger og begreber, som skal huskes, forstås, holdes op imod hinanden, uden at man derved skal prøve at lede efter en rød tråd. Det igen er heller ikke uoverkommelig svært, problemet er bare, at der ikke er nogen faste rammer for hvad man skal kunne. Vi har selvfølgelig et pensum, men der vil altid lige være 100 nye ting man bør overveje eller læse op på. Dogmatik falder ind under det der kaldes systematisk dogmatik, men jeg finder det ikke spor systematisk. Jeg kan sagtens se hvorfor faget er vigtigt, og hvorfor nogle af de andre synes, at det er vildt spændende, men jeg føler mig overvældet. 

Jeg er overvældet, og jeg er træt. Jeg har lyst til at kaste alle skoletingene fra mig og begrave mig i en god bog, tegne, sove, gå ture og tage i teateret. Det gør jeg også, men det tager en stor del af den energi, som jeg burde på at læse mine lektier og prøve at forstå. Folk vil sige til mig, at der også skal være plads i livet til andet end bare skolen, og det er ikke forkert, men der bør vel stadig være en lille smule plads tilbage til skolen?!

PS så var jeg faktisk i teateret i går for at anmelde "The Blazing World". Hvis I har lyst, må I meget gerne gå ind og læse om det HER.

6 kommentarer:

Hans Georg Lundahl sagde ...

"holdes op imod hinanden, uden at man derved skal prøve at lede efter en rød tråd."

Hvas hvis den røde tråd er renlærigheden, orthodoxien?

Thomisme vs Franciskanske sole = både renlærige.

Thomisme vs Averroisme = renlærighed mod en meget farlig hæresie.

Tjek gerne in de 219 theser der Biskop Tempier førdømmet på laetare-søndag 1276 (d v s det var endnu 1276, da 1277 intet startet førrend 25 Mars, nogen uger derefter).

En lengua romance en Antimodernism y de mis caminaciones : Index in stephani tempier condempnationes
http://enfrancaissurantimodernism.blogspot.fr/2012/01/index-in-stephani-tempier.html


Noter at latinet her er "middelalderlig Sorbonne-chronolekt". Condempnare, set theses non personas, hec actio est valde christiana. (Condemnare, sed theses, non personas, haec actio est valde christiana).

Håber at mine fodnoder er til nogen hjelp.

humlebi sagde ...

Jeg tror min lærer ville være ret utilfreds med den forklaring.

Kirkens dogmatik = renlærighed

Undervisning i dogmatik på et dansk universitet = se på så mange forskellige forståelser af læren som vi kan nå og prøve at huske hvem der siger hvad

Hans Georg Lundahl sagde ...

"Hvad hvis den røde tråd er renlærigheden, orthodoxien?"
"Kirkens dogmatik = renlærighed"

Da er jo den røde tråd den catholske kirkes dogmatik gentimod alle de forskellige heresier der har udmanet den.

Hans Georg Lundahl sagde ...

M a o, udga fra at
Catholicism anno 325
= Catholicism anno 381
= Catholicism anno 1545 - 1563
= Catholicism anno 1869-70.

Heresie anno 325 = Arius, Paulus af Samosata
Heresie anno 381 = Apollinarius m fl
Heresie annis 1545 - 1563 = Luther, Zwingli og Oecolampadius, Münzer, de både Sozzini, siden også Cranmer, Calvin og Beza, Knox.
Heresie annis 1869-70 = modernisme, atheisme, pantheisme, OG, mere practisk, antipapisme indenfor kirken, antiklerikalisme i forhåld kirke-stat.

humlebi sagde ...

I og med, at det er et protestantisk orienteret studie, så ville de nu ikke formulere sig sådan. Desuden er det stadig ikke det faget går ud på.

Eks har vi om Jesu to naturer, så læser vi x antal tekster om det emne, diskuterer hvad præcis der står, hvilke argumenter der fremføres, hvilken historisk sammenhæng det kan sættes ind i og hvordan det adskiller sig fra de andre tekster. Hvad vi selv måtte tro på er en privat sag der bedes holdes laaangt væk undervisningen/eksamen/mm

Hans Georg Lundahl sagde ...

"I og med, at det er et protestantisk orienteret studie"

Ih ja!

Som i Lund!

Ikke en gang klassisk protestantisk-lutherskt, uden modernistiskt!

For eksempel gik min mor til en førelæsning (jeg fik vare med den dag selvom jeg kun var 13 år, jeg var ledig fra skolen den dag), der prof. Mettinger fremførte Bibel-Babel-theorien.

"I afseende X ligner Bibelen den Babyloniske mythologie, altså har denne plagierets, i afseende Y ligner Bibelen ikke den Babyloniske mythologie, altså har farisæere censurert den."

Nå, nu mener jeg at faget som såden og professorernes synspunct er to forskellige ting.

Og i faget som såden er renlærighed den røde tråd.

M a o, hold rede på hvilke af de tekster du læser der er renlærig og hvilken der er heretisk. Hvad enten du siger det høgt eller ikke, det hjelper DIG at se en rød tråd.

Og 1200-tallets scholastikere er en god introduction til renlærighed.